Skip to content

olearning.siam.edu

159-124 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ Print E-mail
(Read : 1759 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ ,อ.ศักดิ์ชาย เลิศสาระ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร

แบบทดสอบ

1

อธิบายเนื้อหาและหัวข้อวิชา

youtube

2

- วาล์วลม , supply unit
- การคำนวณกระบอกสูบการควบคุมให้กระบอก
สูบเคลื่อนที่เข้า-ออก , การควบคุมความเร็ว

 

 

 

 

3

- การควบคุมโดยใช้ Relay
- manual , mechanic , time , pressure, position , proximity switch ,photo switch

 

 

 

 

4

- การควบคุมโดยใช้ PLC ยี่ห้อ FESTO
- การต่อสายเข้า PLC เมื่อ input รับไฟบวกและลบ
- การเขียนโปรแกรมด้วย Ladder diagram และ statement list

 

 

 

5

Hydraulic
- DC Valve , pilot check valve , manifold valve , pressure control valve

 

 

 

6

ทดลองวงจรนิวแมติกส์ และ ไฮดรอลิกส์เพิ่มเติม

 

 

 

7

สอบปฏิบัติงานนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์

 

 

 

 

8

ความเหนืด,ดัชนีความเหนืด เครื่องทดสอบความเหนืด9

สอบกลางภาค

 

 

 

 

10

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม

 

 

 

11

เครื่องอัดอากาศ และเครื่องทำสุญญากาศ/ระบบท่อลม

 

 

 

12

เครื่องสูบน้ำ / การคำนวณหาขนาดท่อน้ำ

 

 

 

 

13

เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

14

การบำรุงรักษา , การตรวจสอบการวัด

 

 

 

 

15 ทบทวนการสอน